โลโก้เว็บไซต์ พระบิดาแห่งฝนหลวง2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พระบิดาแห่งฝนหลวง2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563
        วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา