โลโก้เว็บไซต์ อบรมสัมนาการสกัดสารสำคัญกัญชา 24 พ.ย. 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อบรมสัมนาการสกัดสารสำคัญกัญชา 24 พ.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด จัดอบรมสัมนาการสกัดสารสำคัญกัญชา
          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด จัดอบรมสัมนาการสกัดสารสำคัญกัญชา ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา