โลโก้เว็บไซต์ 24 -12-63ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

24 -12-63ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
          วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนารศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา