โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งในโรงเรียนห่างไกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งในโรงเรียนห่างไกล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งในโรงเรียนห่างไกล
           วันที่ 5 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคจากคณะวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา