โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านปางกอม อ. สองแคว จ. น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านปางกอม อ. สองแคว จ. น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน
          วันที่ 11 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกันตรวจสอบคอมพิวเตอร์และส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา