โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับนายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา