โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 8 เม.ย. 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะบริหารธุรกิจฯ ไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 8 เม.ย. 64

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 8 เม.ย. 64
          วันที่ 8 เม.ย. 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดพิธีไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา