โลโก้เว็บไซต์ จัดอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบสำหรับวิศวกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

จัดอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบสำหรับวิศวกร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะวิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบสำหรับวิศวกร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรม Talent Academy ภายใต้โครงการ Talent Resource Management กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวข้อ “การใช้โปรแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา