โลโก้เว็บไซต์ ผอ.โครงการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผอ.โครงการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านผอ.โครงการส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์ มทร.ล้านนา
วันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยอาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา