โลโก้เว็บไซต์ 22-04-64 แข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

22-04-64 แข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่าน2 นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันรายการ Mobile Robotics Skills Challenge Thailand 2021
           นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน และนายธรรมฐิติ ทาวงค์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา