โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 29 เม.ย. 64 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 29 เม.ย. 64 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 29 เม.ย. 64
          วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา