โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 17 พ.ค. 64 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 17 พ.ค. 64 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 17 พ.ค. 64
          วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 09.30-11.00 น. ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา