โลโก้เว็บไซต์ ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดทำโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดทำโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ไฟฟ้าหงสา จัดทำโครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน
          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย คุณสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา