โลโก้เว็บไซต์ ปลูกป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปลูกป่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจกันปลูกป่า
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประสานความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ พร้อมด้วยบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา