โลโก้เว็บไซต์  นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 Miss Lili Bauer (ลิลลี่) นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS โครงการบริการชุมชนระยะ 1 ปี จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์ หลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา