โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 ณ หอศิลป์ริมน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 ณ หอศิลป์ริมน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBTIOIN 2021 ณ หอศิลป์ริมน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา