โลโก้เว็บไซต์ 25-26 พ.ย. 64 การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

25-26 พ.ย. 64 การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านการแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 25-26 พ.ย. 2564 ณ ห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ
          ชมรมเรือพายม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ ทีมเรือเจ้าแม่ประดู่ทอง กองทัพเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเรือยาวใหญ่ กา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา