โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 5 ธ.ค. 64 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 5 ธ.ค. 64 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
          วันที่ 5 ธ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา