โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 (โควตาพิเศษ) รอบ EXTRA (รอบสุดท้าย)

* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (โควตาพิเศษ รอบที่ 3)

** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (โควตาพิเศษ รอบที่ 2)

*** ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (โควตาพิเศษ) รอบที่ 2

**** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (โควตาพิเศษ รอบที่ 1)

 

ข้อมูลเบื้องต้น และ เกณฑ์การคัดเลือก

1. หลักสูตรที่เปิดรับ  คลิกที่นี่ 

2. กำลังศึกษา หรือ ศึกษาจบแล้ว ในวุฒิเดิมที่ใช้สมัครก็ได้ เช่น

    - กำลังเรียน/จบ ม.3 จะสมัครเรียนต่อ ปวช.
    - กำลังเรียน/จบ ม.6 ปวช. จะสมัครเรียนต่อ ปวส.
    - กำลังเรียน/จบ ม.6 ปวช. ปวส. จะสมัครเรียนต่อ ปริญญาตรี
    - จบอะไรมา เรียนอะไรได้ ??  คลิกที่นี่ 

3. คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์คะแนน

>> ติดตามข่าวสาร/สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เพจ "งานรับสมัคร​ มทร.ล้านนา​ น่าน" คลิกที่นี่ 

>> ปี 65 มหาวิทยาลัยไม่จัดสอบข้อเขียน ให้สอบ GAT PAT วิชาสามัญ ตามเกณฑ์คะแนน

...............................................................

 

 

.......................................................................
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
งานรับสมัครนักศึกษา กองการศึกษาน่าน
โทร. 054-710259 ต่อ 7253
หรือทางเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/ent.nan

.........................................................................

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา