โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565


มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565
(โควต้าพิเศษ) รอบที่ 1

...............................................................

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2564

ดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครและหลักสูตรที่เปิดรับได้ที่ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (โควต้าพิเศษ รอบที่1)

- ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ ประเภทโควต้าพิเศษ 2565 (คณะบริหารธุรกิจฯ)


สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ 

ใบสมัครออนไลน์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565........................................................

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
งานรับสมัครนักศึกษา กองการศึกษาน่าน
โทร. 054-710259 ต่อ 7253
หรือทางเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/ent.nan
........................................................


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา