โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

สัมมนา IPMart Connext 2024 : เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ขอเชิญร่วมสัมมนา IPMart Connext 2024 : เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาภายในวันที่10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล SDGs
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกำกับ ดูแลข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวด โครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล Agri Plus Award 2024
พุธ 10 เมษายน 2567

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้บริษัท มิวท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล (Agri Plus Award 2024)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเ... >> อ่านต่อ


Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024
ศุกร์ 5 เมษายน 2567

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจทุกท่าน หากคุณมีใจ มีไฟ มีไอเดีย ด้าน เทคโนโลยี Blockchain&Web3.0
พุธ 6 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจทุกท่าน หากคุณมีใจ มีไฟ มีไอเดีย ด้าน เทคโนโลยี Blockchain & Web3.0 พบกับกิจกรรมการแข่งขันประชันนวัตกรรม !! ไอเดีย Web 3.0 ในเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 30,000 บาท และโอกาสได้รับการสนับสนุนต่อยอดจนเกิดโปรเจกต์จริงจาก Dfinity grant โดย The Dfinity foundation มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท  วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารและเครื่องดื่ม ฟรี!!! ไอเดียอะไรบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่... >> อ่านต่อ


เชิญรับฟังแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566

      ในโอกาสวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) ภายใต้กิจกรรม JAPAN- ASEAN BRIDGES Event Series กำหนดจัดการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี Professor Roger D. Komberg จาก School of Medicine, Stanford University, United States ในหัวข้อ "The end of disease? - The extraordinary developments in biomedicine and the ... >> อ่านต่อ


การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง (Women Thailand Cyber Top Talent 2023) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 333,000 บาท
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ ผู้หญิงจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิงได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไปและส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็ม... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. -1 ธ.ค. 66
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566

     ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  https://cmubookfair.lib.cmu.ac.th/ หรือเพจ Facebook CMUBookFair >> อ่านต่อ


งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ 16-24 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อังคาร 5 กันยายน 2566

          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University... >> อ่านต่อ


NCSA เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2023
อังคาร 22 สิงหาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตรผู้ที่สนใจสามารถจัดทีม 3 คน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 175