โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญขวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 11t PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education:  a Challenge to Global Ctizens" ระหว่างวันที่ 15 -16  มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถ... >> อ่านต่อ


กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

          กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที 8-10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานคร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และความต้องของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประขาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดตลาดของการทำงานใน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงาน การประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566

         ด้วยสมาคมมังสวิรัติไทย จะได้จัดงานการประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8  ในธีม "อาหารจากพืชผักเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Plant - based diets for a better ife)" ในวันที่ 4- 6 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ร่วมกับงาน Lanna Expo 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกปฎิบัติ ดังเอกสารรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการทุน ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566

     สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ASEAN Smart City Professional Program เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศสมาชิกอาเชียน สามารถดำเนินการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ grc@snu.ac.th >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3
พุธ 24 พฤษภาคม 2566

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กําหนดจัดโครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นําให้กับตนเอง ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 -วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ผ่านทางออนไลน์ โปรแกรมระบบประชุมออนไลน์ โดยมีประกาศนียบัตรสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่... >> อ่านต่อ


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566

          โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกกันด้านเทคนิค (The Intemationat Association for the Exchange of Students for Technicgal Experience : A.s.b.l IAESTE Thaiahd) ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2567 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปี 3 - 4 และปริญญาโท - เอก โดยสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ ... >> อ่านต่อ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่ว... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ STS forum Young Leaders Program 2022
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2566

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเชิญจาก Science and Technology in Society forumn (STS forum) ประเทศญี่ปุ่น ให้ร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจนถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2566) เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS forum Young Leaders Program) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปี "STS forum 2023" และกิจกรรมพิเศษ "Dialogue between Young Leaders and Nobel Laureates" ในฐานะตัวแท... >> อ่านต่อ


โครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566
พุธ 10 พฤษภาคม 2566

          มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กำหนดจัดโครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็กโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีการชดเชยในปริมาณน้อยและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ ได้ศึกษามาพัฒนาและประยุกด์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป  >> อ่านต่อ


โครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566

     มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน จัดโครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ธรรมะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาสื่อธรรมะออนไลน์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็นกําลังหลักของประเทศชาติ ได้มีโอกาสรับฟัง และน้อมนําหลักธรรมคําสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ไปใช้เป็นหลักใน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 138