โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย


ประกาศ
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567

  ประกาศ "ขยายเวลาเปิดรับบทความ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ CRCI 2024" ตั้งแต่ วันที่ 1-16 มิถุนายน 2567 ** ผ่านระบบ Online Submission สามารถกด ส่งบทความ ได้ที่นี่   >> อ่านต่อ


สวพ. มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ที่ได้รับทุน วช.
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐนรี ทองดีพันธ์ สังกัด บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 จากแหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการ CRCI & Innovation Expo 2024
อังคาร 23 เมษายน 2567

เข้าสู่ระบบส่งผลงานนำเสนอ I PAPER SUBMISSION  คลิก >> อ่านต่อ


(ขยายเวลาเปิดรับ) โครงการพัฒนานักวิจัย NBT
จันทร์ 11 มีนาคม 2567

Update: RMUTL New Blood Transfusion’67 (NBT) โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion’67 (NBT) “พลังนิสิตนักศึกษาเพื่อชุมชน” สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยศาสตร์พระราชา ร่วมกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิด “กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้” มีวั... >> อ่านต่อ


เชิญชวนสมัครรับทุนวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ 3 มีนาคม 2567

เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิจัย "โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2567 รับเงินสูงสุด 200,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเดือน มิถุนายน 2567 _________ ขอบข่ายงานวิจัย เป็นโครงการวิ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์สู่แวดวงวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567

     ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ และ อาจารย์ณัฐพล วิชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน  ในโอกาสผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานสู่แวดวงวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสามารถนำผลงานไปประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ในอนาคต ภายใต้งานวิจัย...      1. ผลของการเติมถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดินสำหรับปลูกฟ้าทะลายโจร      2. การศึกษาและ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ศุกร์ 19 มกราคม 2567

   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2558 จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2566 พร้อมจัดให้มีพิธีรับประกาศนียบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ในภายในกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในว... >> อ่านต่อ


ข่าวทุนวิจัย: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท / เอก ประจำปี 2567
พุธ 6 ธันวาคม 2566

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท / เอก ประจำปี 2567 ทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท / เอก  ระดับปริญญาโท โครงการละ 108,000 บาท ระดับปริญญาเอก โครงการละ 162,000 - 270,000 บาท >> อ่านต่อ


สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยมมีดังนี้ 1. ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2567 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree , http://scholar.ocsc.go.th ดังนี้ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 44  ทุน(ทุนบุคค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 61