โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-22 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2022-01-22

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่คณาจารย์และนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับ ส.วัฒนธรรมไทยจีนฯ
เสาร์ 22 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายกระทรวง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1