โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563) ฉบับนี้ นําเสนอข้อมูลแนวทาง การป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ของการระบาด"ไวรัสโคโรนา" หรือ "โควิค-19" พร้อมทั้งร่วมประทับใจไปด้วยกันถึง 7 ชุมชน และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม ดังนี้

 • เปิดมุมมอง.............4
  "หลอมรวม พัฒนา สร้างจุดแข็งที่แตกต่าง ของพื้นที่ บนเอกภาพ เกี่ยวกันทั้งมหาวิทยาลัย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อํานวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
 • งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง.............14
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักแห้งตามความต้องการ ของชุมชน อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (Development of fermented dried soybean product for SMEs in Praow Chiang Mai)
   
 • The Research.............17,18
  อ.ดร.สุริวรรณ ราชสม
  อ.ดร.จรรยวรรธ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจํานงค์
   
 • เรื่องเล่าชาวล้านนา.............20
  อาจารย์ มทร.ล้านนา ผุดไอเดีย สร้าง face shield และ
  กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) ป้องกันไวรัส โควิด-19 เพื่อนําไปใช้ประโยชน์จริง
   
 • Knowledge Management............22
  องค์กรผ่านวิกฤต coVID-19 สู่ชีวิตปกติแบบใหม่ด้วยการ จัดการความรู้
   
 • ชุมชนเดินทาง.............26
  กินกะกร "น่านและผ้าฝ้าย"
   
 • บริการวิชาการ.............28
  คาราวานบริการวิชาการ "องค์ความรู้ดี ๆ มีไว้ทํากิน"
   
 • ของมันต้องโชว์.............32
  อาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ผุดไอเดียสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบ เหยียบเท้า ลดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19
   
 • ซะป๊ะ สเปซ .............34,36
  แอพพลิเคชั่น LandsMaps ทิปดีๆ ที่จะช่วยท่านในการส่งไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดขนาดไฟล์นําเสนองาน (PowerPiont) ได้ใน 6 คลิก

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังวารสารแก้วปัญญา | คลิก

คลังวารสารแก้วปัญญา ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


วารสารแก้วปัญญา

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน