โลโก้เว็บไซต์ รับสัมครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

รับสัมครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ S2 -TCAS 2  ระหว่างวันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครดังนี้ 

  1. ป.ตรี วท.บ.เกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชศาสตร์/วิชาเอกสัตวศาสตร์/วิชาเอกประมง) (4ปี) ม.6/ปวช.
  2. ป.ตรี วท.บ.เกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชศาสตร์/วิชาเอกสัตวศาสตร์/วิชาเอกประมง) (เทียบโอน) ปวส.
  3. ป.ตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี) ม.6/ปวช.
  4. ป.ตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน) ปวส.
  5. ป.ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) ม.6/ปวช.
  6. ป.ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) ปวส.

สอบถามรายละเอียดในเวลาราชการได้ที่ : 

งานรับนักศึกษา(น่าน) :  054-710-259 ต่อ 7253

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ (น่าน) :

โทร.  054-710-259 ต่อ 1120