โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุน โครงการด้านการศึกษาต่อประเทศเกาหลี  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประชาสัมพันธ์ทุน โครงการด้านการศึกษาต่อประเทศเกาหลี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 6 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทสไทย Korean Educattion Center in Thailand สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 Global korea Scholarship (GKS) 
ทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท - เอก ณ สถาบันอุดมศึกษาเกาหลี โดยทุนดังกล่าวครอบคุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://shorturl.at/qwyJR
 
2.โครงการ 2021 Korean Studies Promotion Program 
ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา ประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ ดังนี้
2.1 Seed program for Korean Studies
2.2 Academic Translation of Korean Texts program
2.3 Core University Program for Korean Studies
2.4 Laboratory Program for Korean Studies
2.5 Strategic Research Institute Program for Korean Studies
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1tvYMqHeNqIQs-qJOz7VGR1RKtwfXEPt…