โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 23 ก.ค. 64 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 23 ก.ค. 64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 23 ก.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ อุโบสถวัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

          โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนอาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 23 ก.ค. 64