โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโครงการ ชาววิทย์-เกษตร ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรปลาท้องถิ่นและปลูกต้นไม้-หัวใจสีเขียว ณ อ่างน้ำฟ้า | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโครงการ ชาววิทย์-เกษตร ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรปลาท้องถิ่นและปลูกต้นไม้-หัวใจสีเขียว ณ อ่างน้ำฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 สิงหาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา พร้อมด้วย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมปล่อยพันธ์ุปลาและปลูกต้นไม้ ณ อ่างน้ำฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในกิจกรรมโครงการ ชาววิทย์-เกษตร ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรปลาท้องถิ่นและปลูกต้นไม้-หัวใจสีเขียว ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอ่างน้ำฟ้าให้มีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับและกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในกิจกรรมงานฟาร์มและอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นเมืองจังหวัดน่าน ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ และแสดงถึงจิตอาสา ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันภายในองค์กร

 

ภาพเพิ่มเติม : 18 สิงหาคม 2564 โครงการชาววิทย์-เกษตร