โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. (อว.ส่วนหน้า) ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 3 ก.ย. 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประชุมหารือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. (อว.ส่วนหน้า) ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 3 ก.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กันยายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 09.00-10.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ  พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมหารือการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting ณ หน่วยปฏิบัติงานส่วนหน้า ห้องประชุมชมพูภูคา 2 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : ประชุมหารือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. (อว.ส่วนหน้า) ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 3 ก.ย. 2564