โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และนางปิยะนุช สินันตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน และกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ นำโดยนายอนุชา ธนะเพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน หมู่ที่ 2 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 50 คน พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากนายนายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอวุโสอำเภอเวียงสา รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านฮากฮาน ให้การต้อนรับคณะ โดยนายอิทธิพล อิ่นทา ผู้ใหญ่บ้านฮากฮาน
การฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้องค์ความรู้ในเรื่อง การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของ การเตรียมบ่อ การสร้างบ่อดิน หลักการเลี้ยงปลา การคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะเลี้ยง การดูแลน้ำในบ่อเลื้ยงปลา สูตรอาหารปลา และการให้อาหารปลา เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้สนับสนุนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ปลาหมอชุมพร จำนวน 80 คู่ ปล่อยลงสระน้ำประจำหมู่บ้าน เพื่อขยายพันธุ์ และมีการฝึกอบรมเรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และน้ำยาฉีดพ่นไล่ยุง โดยนางปิยะนุช สินันตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บ้านวิถีไทย เป็นวิทยากร
การฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน ในครั้งนี้ เป็นการนำร่องตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน ที่จะได้จัดทําโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นอกจากนั้นสมาชิกในกลุ่มยังสามารถนําไปประยุกต์ปฎิบัติ เพื่อขยายเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้แก่ครอบครัว ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ และยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย  สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ปฎิบัติตนภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพ จาก คุณสราวุธ บุญพูล ทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด สำนักงานน่าน