โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ จังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รศ.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตลอดจนศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดน่าน จัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีพิธีสืบชะตาแบบล้านนา การเทศนาธรรมธรรมอานิสงส์ถวายผ้ากฐิน 1 ผูก จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายผ้ากฐิน โดยได้จตุปัจจัยบริวารกฐินจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,890.75  บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการทำนุบำรุงเสนาสนะภายในวัดสถารศต่อไป

     ซึ่งประเพณีถวายผ้ากฐินนั้น พระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตให้รับผ้ากฐินเพียง 1 เดือนหลังจากออกพรรษา ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือเดือนเกี๋ยงเหนือ มาจนถึงวันเพ็ญเดือน 12 หรือเดือนยี่เหนือ ซึ่งถือว่าได้อานิสงส์มาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในแต่ละพื้นที่จึงได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและทอดถวายในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และเจ้าภาพในปีถัดไปเป็นพื้นที่ลำปาง ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ตามลำดับ และวนมาน่านอีกครั้งในทุก 6 ปี

 (ขอบคุณข้อมูล/ภาพถ่าย  : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา)