โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้งาน RMUTL App เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

อบรมการใช้งาน RMUTL App เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤศจิกายน 2564 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 6 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถติดตามและดาวน์โหลดแอปผ่านเว็บไซต์ด้านล่างนี้ 

https://academic.rmutl.ac.th/news/17552-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C