โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนกันยายน) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนกันยายน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin
วันที่ 09 กันยายน 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 น.)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk
---------------------------------------------
หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
วันที่ 14 กันยายน 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/333rrmL
---------------------------------------------
หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 21 กันยายน 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  : https://bit.ly/33095TH
---------------------------------------------
 หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วันที่ 28 กันยายน 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  : https://bit.ly/3zDtRow

หมายเหตุ....
หากผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละสัปดาห์ไม่ถึง 10 คน ขอยกเลิกสัปดาห์นั้นไปเป็นของเดือนถัดไป
ทางคณะฯ สามารถ กำหนดวันอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการในการอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา
แจ้งรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : AritRmutl
หรือติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบโดยตรง นางสาวสุพิศ  ทองซัง งานหอสมุด ,E-Mail : supis@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 053-921444 #1332