โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับประทานตราตั้งเป็นที่ปรึกษาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับประทานตราตั้งเป็นที่ปรึกษาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงโปรดประทานตราตั้งแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัดในพระอุปถัมภ์ ในช่วงค่ำวันที่ 29 ตุลาคม 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยและวงศ์ตระกูลสืบไป
     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำผลงานการสนองงานโครงการพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จัดแสดงในพิธีถวายพระจุลกฐิน ผ่านการจัดแสดงนิทรรรศการแสดงนิทรรศการ”ลายคำคู่ผืนแผ่นดินล้านนา”  ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดแสดงภาพพระพุทธประวัติ ตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และการสาธิตการใช้เทคนิคลายคำน้ำแต้ม ปิดทองคำเปลว และสีอะคริลิกบนผ้าใบ โดย รศ.ลิปกร  มาแก้ว, ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์, อ.เนติ  พิเคราะห์ และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าชมและร่วมกิจกรรม