โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลสรรเสริญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ราชมงคลสรรเสริญ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์

ในโอกาสได้รับ การประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

"ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565"

ประเภทอาจารย์ ด้านงานวิชาการ

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566

โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่