โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2566
จำนวน 82 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรณเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

Flipbook | คลิก

 

ข้อมูล/ออกแบบรูปเล่ม กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถช.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง