โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศแสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 วันที่ 20 มี.ค. 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

บรรยากาศแสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 วันที่ 20 มี.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     บรรยากาศแสดงความยินดีกับบัณฑิต วันที่ 20 มี.ค. 2566 พิธีมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับวันนี้เป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่