โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน