โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และอาจารย์กิจกรรม คณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ทอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ภาพ/ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาน่าน