โลโก้เว็บไซต์ พี่ชวนน้องเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

พี่ชวนน้องเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 กรกฎาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพี่ชวนน้องเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้สืบทอดประเพณีการเดินขึ้นธาตุของมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

     โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เริ่มตั้งขบวนตั้งแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เดินตามเส้นทางบนถนนมหายศ เข้าสู่ถนนอนันตวรฤทธิ์เดช ผ่านหน้าโรงแรมเทวราช เข้าสู่ถนนมหาวงศ์ ข้ามสะพานพัฒนาการภาคเหนือ และมุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง รวมระยะทางประมาณ 7.4 กม.

     ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมกันเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป

ขอบคุณภาพ : อ.ชัชชัย ดีสุหล้า ช่างภาพกิตติมศักดิ์
ภาพเพิ่มเติม : ที่นี่เมืองน่าน , สโมสรนักศึกษา 2023