โลโก้เว็บไซต์ Open House RMUTL Nan 2023 >> เปิดบ้านราชมงคลล้านนาน่าน ประจำปี 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

Open House RMUTL Nan 2023 >> เปิดบ้านราชมงคลล้านนาน่าน ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightened มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม enlightened

"เปิดบ้านราชมงคลล้านนาน่าน ประจำปี 2566 (Open House RMUTL Nan 2023)"

yes วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน yes

wink มีกิจกรรมมากมายภายในงาน ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม wink

สามารถติดต่อได้ที่ เพจ : งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน

หรือโทร. 054-710259 ต่อ 7253