โลโก้เว็บไซต์ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวนน่าน ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวนน่าน ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย คณาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเปิดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวนน่าน เพื่อสร้างงาน สร้างโอกาส และรายได้ให้กับชุมชน (นวัตกรรมย้อมฝ้ายด้วยใบเมี่ยง, ชาเมี่ยง, สบู่ชาเมี่ยง, น้ำยาบ้วนปากชาเมี่ยง) โดยมี นายก อบต.เรือง , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และชาวบ้านบ้านตาแวน ให้การต้อนรับและร่วมโครงการ ณ บ้านตาแวนน่าน ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน