โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขัน E-Sport (ROV) (รอบคัดเลือก) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

การแข่งขัน E-Sport (ROV) (รอบคัดเลือก) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 สิงหาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดการแข่งขัน E-Sport (ROV) (รอบคัดเลือก) เพื่อคัดเลือกผู้แข่งขันจากโรงเรียนต่างๆ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

     โดยการแข่งขัน E-Sport (ROV) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ปีนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านหลวง
 2. โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
 3. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 4. โรงเรียนศรีนครน่าน
 5. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
 6. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
 7. โรงเรียนแม่จริม
 8. โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
 9. โรงเรียนราชานุบาล
 10. โรงเรียนปัว
 11. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
 12. โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
 13. โรงเรียนน่านนคร
 14. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
 15. โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 16. โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

ภาพ : หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน