โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ บ่มเพาะทักษะเด็กไอที สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บ่มเพาะทักษะเด็กไอที สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ก.ย. 66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะ และบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (SAT young entrepreneur) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมหลักสูตรในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งในสาขาอาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 66 ณ  ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ กล่าวว่า ทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความจำเป็นที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาในการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติด้วยความรู้และทักษะดังกล่าวต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง มทร.ล้านนา น่าน มทร.ล้านนา พิษณุโลก และมทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมกว่า 40 คน จัดการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ 1. การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. การแข่งขันทักษะด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และคณาจารย์ผู้ควบคุมทีมในการรับรางวัล และร่วมกิจกรรมทุกรายการในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง -ไอทีราชมงคลลำปาง 

             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก