โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมเสวนากิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ AgTech AI Consortium เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

เชิญร่วมเสวนากิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ AgTech AI Consortium เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ขอเชิญชวน ผู้บริหาร นักวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมเสวนากิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ AgTech AI Consortium เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค และรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม” จากสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ (สนช) หรือ NIA ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน