โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 สำหรับนักศึกษาชาย มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

แจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 สำหรับนักศึกษาชาย มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

yes โดยการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 ของนักศึกษาชาย สัญชาติไทย **ที่ไม่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.) ปี3 และเกิดปี พ.ศ. 2546
enlightenedสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผัน และติดต่อสอบถาม ได้ที่
- งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน โทร. 0 5471 0259 ต่อ 7252
- หรือ คุณอภิญญา สงคราม โทร. 086 197 3984
- หรือ Scan QR code