โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบ โควตาพิเศษ 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบ โควตาพิเศษ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้