โลโก้เว็บไซต์ ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (His Majesty Song) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (His Majesty Song) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 ธันวาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน (มทร.ล้านนา น่าน) ได้จัดงาน "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (His Majesty Song)" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

     ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (His Majesty Song) เป็นการจัดร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และออนไลน์พร้อมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom meeting โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ (รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) เลขานุการหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีอาจารย์-บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมรับฟังการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ และ ร่วมจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ หน้าค่ายสุริยพงษ์ (งานถนนคนเดิน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และประชาชนชาวจังหวัดน่าน

ขอขอบคุณ : หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์