โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.30 น. นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2567 โดยมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตลอดระยะเวลาที่องค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาตินานัปประการ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทย ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติจำนวนมาก อาทิ บทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ในรัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น "ยุคทองแห่งวรรณคดี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ ผู้มีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขา

ความสำคัญวันมาฆบูชา

- วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

- ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส