โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนสมัครรับทุนวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

เชิญชวนสมัครรับทุนวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 3 มีนาคม 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิจัย

"โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2567

รับเงินสูงสุด 200,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเดือน มิถุนายน 2567

_________

ขอบข่ายงานวิจัย

  • เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน
  • เป็นโครงการวิจัยเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) : TPIPP ขอ เชิญชวนอาจารย์นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567”  
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567


สอบถามข้อมูลได้ที่

นางสาวพรพิพัฒน์ กสิประกอบ โทรศัพท์ 0-3635-8999 ต่อ 1463 หรือ 089-161-3969

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)